Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Neprestaňme hrať a spievať - výsledky

VÝSLEDKY SÚŤAŽE A MIMORIADNE CENY POROTY

Milí priatelia, je to tu. Prišla dlhoočakávaná chvíľa a my zverejňujeme výsledky súťaže (v priloženom dokumente pdf).

Dúfame, že budete všetci spokojní.

Už len za to, že ste nabrali odvahu a prihlásili sa, máte u nás všetci zlatú medailu.

 

Vaše výkony hodnotila odborná porota v zložení:

  • Mgr. Lucia Šutková, PhD
  • Ing. Ondrej Hlaváč
  • Ľubica Kučerová

 

ŠPECIÁLNE CENY POROTY

Ján Gatial Cena poroty pre najmladšieho účastníka za odvážny prístup
Alžbeta Cedzová  Cena poroty za výnimočnú interpretáciu regionálneho piesňového materiálu
Erik Kobza Cena poroty za výnimočne prirodzený prejav
Agáta Šmýkalová Cena poroty za všestrannosť v interpretácii ľudovej piesne
Ema Králiková Cena poroty za vynikajúci interpretačný výkon
Peter Lenčéš Cena poroty za výnimočne prirodzený prejav
Matej Mako Cena poroty za spracovanie regionálneho hudobného materiálu
Vivien Kukučková Cena poroty za zachovávanie gajdošskej tradície
Paulína Chudáčiková Cena poroty za tvorivú interpretáciu
Margita Šinská Cena poroty za citlivý spevácky prejav
DĽH ZUŠ Bojnice Cena poroty akordeonistovi za nebojácne prevedenú harmonickú interpretáciu
DĽH spod Rokoša Cena poroty za výnimočné podanie hudobného materiálu
SS SZUŠ Xoana Cena poroty za hudobný prínos, Cena poroty za tvorivú kompozíciu
DSS DFS Malá Lubená Cena poroty za vokálny prejav
DĽH ZUŠ J. Rosinského Cena poroty za súhru členov kapely, Cena poroty primášovi za interpretačný výkon
ĽH Hájik Cena poroty za autentickosť, Cena poroty primášovi za mimoriadne podanie štýlovo-interpretačných znakov regiónu
DĽH Malý Vtáčnik – prípravka Cena poroty za výnimočný umelecký výkon
DĽH Malý Vtáčnik Cena poroty za mimoriadne dobrú interpretáciu regionálneho hudobného materiálu, Cena poroty primáške a kontráške za mimoriadny umelecký dojem
SS Spjevule ze Skalice Cena poroty za autentickú reprezentáciu vlastného regiónu