Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kultúra 2019 a oceňovanie jej nositeľov na hornej Nitre novom šate

Kultúra 2019  a oceňovanie jej nositeľov na hornej Nitre novom šate

 

Výročné oceňovanie osobností kultúry na hornej Nitre má za sebou veľmi dlhú cestu. V časoch svojho vzniku bolo i v celoslovenskom porovnaní ojedinelým a výnimočným počinom. A ešte aj dnes, po dvoch desiatkach rokov, sa idea tohto podujatia i väčšina jeho stavebných prvkov ukazuje ako nadčasová. Sem patrí napríklad štruktúra jednotlivých ocenení zakotvená v štatúte, ktorý sa zmenil len minimálne, ale aj zostavovanie mozaiky programu z vystúpení samotných ocenených, ktoré dáva večeru náboj a silu. V niečom však nastal čas inovovať, redukovať, zmeniť uhol pohľadu. A tak sa organizátori večera rozhodli zveriť jeho scenár i réžiu do rúk profesionálovi – divadelnému režisérovi Eduardovi Gürtlerovi, ktorého práca v minulom roku zarezonovala v podobe dvoch autorských inscenácií, vytvorených v spolupráci s Divadlom Z dvora.

Vďaka tomu Kultúra 2019 dostala nový, originálny tvar a nosnú myšlienku: Vzdať hold oceneným osobnostiam cez paralelu medzi nimi a historickou osobnosťou Jána Františka Pálfiho ako prototypom človeka citlivého na kultúru a umenie, ktorý dal tomuto regiónu nielen architektonický skvost Bojnického zámku, ale aj impulz, inšpiráciu a príklad. Program preto tvorili úryvky z inscenácie Pálfi a Júlia v podaní Divadla Z dvora, funkčne doplnené vystúpeniami Ľudovej hudby Ladislava Broďániho s mimoriadne talentovaným detským cimbalistom Jankom Oláhom, speváčky Jany Krištof Lehotskej a hudobnej skupiny Petra Decheta, recitátorky Márie Mikloškovej – víťazky XXVI. ročníka Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, Súboru bicích nástrojov SUBINA pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi a jubilujúcej Folklórnej skupiny Lubená z Poluvsia. Do tohto  žánrovo pestrého, ale vnútorne pevne komponovaného tvaru boli organicky vsadené jednotlivé kategórie oceňovania. Myšlienkové a hodnotové prepojenia oceňovania s umeleckou časťou večera boli zrejmé - počnúc myšlienkami a metaforami, ktoré ponúkala inscenácia, texty piesní i poézia, cez životné peripetie Jána Františka Pálfiho, ktoré neboli zďaleka idylické, ako by sa pri jeho šľachtickom pôvode a majetku dalo čakať, až po emocionálny zásah  umením ako niečím nadčasovým, čo nás všetkých presahuje.

Bol to veľký náklad, ktorý si tento ročník naložil na svoje plecia, ale aj podľa početných reakcií publika posolstvo, s ktorým večer prišiel, sa podarilo preniesť na divákov.

Kultúra 2019 urobila prvý krok novým smerom. Jasne zadefinovala, že nechce ťažiť zo zašlej slávy, ale byť živým organizmom ponúkajúcim rodinné striebro hornej Nitry, že chce byť príležitosťou na zamyslenie sa a hlbšie precítenie zmyslu ľudských snažení a života vôbec. 

Všetkým oceneným, organizátorom, podporovateľom, účinkujúcim, tvorivému, technickému i organizačnému štábu večera patrí gratulácia a poďakovanie, že spoločnými silami vytvorili nezabudnuteľné dielo.

 

Ľudmila Húsková

Fotogaléria

19 fotografií