Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Hviezdoslavov Kubín 2023 - vyhodnotenie regionálneho kola v IV. a V. kategórii

Protokol o výsledkoch a oceneniach Hviezdoslavov Kubín - mládežnícki a dospelí recitátori 2023

5. 4. 2023

Identifikácia súťaže

Stupeň súťaže:

Regionálne kolo

Okres/Región/kraj:

Partizánske, Prievidza

Názov podujatia:

Hviezdoslavov Kubín

Hlavný organizátor:

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Adresa organizátora:

Záhradnícka 19, 97101 Prievidza

 

Informácie o súťaži

Celkový počet účinkujúcich:

11 + 1 nesúťažne

Celkový počet divákov:

15

 

Výsledky prehliadky a súťaže
IV. kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty:

Mgr. Jaroslava Čajková

členovia odbornej poroty:

MgA. Viera Marsinová, Anna Kittel Gürtlerová, Dis. Art.

počet súťažiacich:

5

1. miesto/priamy postup:

Amália Bohňová

2. miesto:

Miroslava Ježovicová

3. miesto:

Katarína Oršulová

 

Pásma:

IV. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty:

Mgr. Jaroslava Čajková

členovia odbornej poroty:

MgA. Viera Marsinová, Anna Kittel Gürtlerová, Dis. Art.

počet súťažiacich:

4

1. miesto/priamy postup:

Simona Mokrá

2. miesto:

Matej Gablík

3. miesto:

Lea Gogolová

 

Pásma:

V. kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty:

Mgr. Jaroslava Čajková

členovia odbornej poroty:

MgA. Viera Marsinová, Anna Kittel Gürtlerová, Dis. Art.

počet súťažiacich:

1

2. miesto:

Monika Svitačová

 

Pásma:

V. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty:

Mgr. Jaroslava Čajková

členovia odbornej poroty:

MgA. Viera Marsinová, Anna Kittel Gürtlerová, Dis. Art.

2. miesto:

Veronika Prekopová

návrhy na postup:

Veronika Prekopová

Fotogaléria

4 fotografie