Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Ekovýchovné programy školský rok 2021/2022 - ponuka

Vzdelávacie programy s cieľom  podporiť ekologickú a environmentálnu výchovu v školách.  Sú vhodné pre 2. stupeň ZŠ a SŠ. Školy majú možnosť vybrať si tému a variant z aktuálnej ponuky vzdelávacích aktivít, prípadne individuálne podľa dohody. 

V súčasnosti ponúkame ONLINE variant 45-90 minút s možnosťou individuálnej dohody.

Cena 1 vyučovacej hodiny je 1 € / žiak.


 

PONUKA

Význam lesa v krajine

 • ako funguje strom – najmä listy a korene
 • ako funguje prírodný les
 • ako funguje rovnoveký les vytvorený človekom
 • ako stromy komunikujú

 

Význam mokradí v krajine

 • aké funkcie plnia mokrade
 • v lesnom prostredí
 • na poliach a lúkach
 • v mestskom prostredí
 • v riečnom systéme

 

Migrácia vtákov - zákonitosti a zmeny

 • smery migrácie vtákov z Európy
 • dĺžka a rýchlosť migrácie vtákov
 • zmeny migrácie vplyvom klimatickej zmeny

 

Vtáčie búdky - zásady výroby a inštalácie

 • typy vtáčích búdok na hniezdenie vtákov
 • zásady pri výrobe búdok
 • zásady pri umiestňovania búdok na stromy
 • aký obyvatelia búdky obsadzujú

 

Kŕmidlá pre vtáky - zásady správneho prikrmovania

 • ktoré vtáky prikrmovať a čo je vhodné krmivo
 • ktoré vtáky nie je vhodné prikrmovať
 • zásady umiestňovania kŕmidiel
 • v akom období vtáky prikrmovať a akým množstvom krmiva

 

Vtáky v meste a blízkom okolí

 • hniezdiče našich balkónov
 • hniezdiče na stenách panelákov aj domov
 • hniezdiče v našich záhradách a parkoch

 

Medveď, rys a vlk - ako sa má človek správať pri stretnutí s nimi

 • ako sa správať v prírode, ak sa nechceme stretnúť so šelmami
 • ako sa správať pri stretnutí s medveďom
 • ako sa správať pri stretnutí s rysom a vlkom

 

LEKTOR

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.

popredný slovenský ornitológ,

člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLive Slovensko, člen Slovenskej zoologickej spoločnosti, 10 rokov v Národnej zoo Bojnice, 3 roky v SZOPK (koordinátor celoslovenského mapovania mokradí), 23 rokov pracoval ako zoológ Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.


 

Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktovať nás môžete prostredníctvom vzdelavanie@rkcpd.sk