Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Cineama 2024 - vyhodnotenie

Cineama v Prievidzi
29. 5. 2024 

Autori do 16 rokov
Ceny

Sklársky sen (Matej Mikláš)
Hampy the hamster (Olívia Plačková)

Autori od 16 do 21 rokov
Ceny

Pointless perfection (Alexandra Adamíková)
Pest Games (Ema Balážová)
Vzduchom k zemi (Ema Balážová)
Lucky shot (Ema Oriešková)
Deadlineman (kolektív ŠUP Trenčín)

Čestné uznania

4 živly autoportrétu (Fotografické oddelenie ZUŠ Bojnice)
Fabrika umenia a sady Bioplant – exkurzia (Juraj Maroši) 

Autori nad 21 rokov

Ceny

48°53´39´´N 18°02´26´´E (Andrej Danóczi)
Chill On The Sun - Koniec leta (Filip Súkeník)
Zrkadlá času (Lukáš Kubičina)

Čestné uznania

Formido (Daniel Mokryš) 


Film Čakanie (Vlasta Pagáčová) napriek vysokej úrovni a kvalite porota vyhodnotila ako profesionálny a nezapadajúci do štatútu amatérskej súťaže.

Súčasťou prehliadky bol aj rozborový seminár, ktorý bol zaznamenaný a bude poskytnutý autorom na zhliadnutie.

Odborná porota

  • Jana Rengevičová (Liptovský Mikuláš)
  • Agnes Dimun (Prievidza)
  • Peter Kotrha (Žilina)

Filmy, ktoré získali cenu (nie čestné uznania), postupujú do celoštátneho kola Cineama.

Fotogaléria

4 fotografie