Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celosvetová kampaň Týždeň mozgu (13. - 19. 3. 2023)

Do celosvetovej kampane Týždeň mozgu, ktorá sa uskutočňuje na Slovensku už po 16-krát, sa aktívne zapájame aj tento rok.

Kampaň Týždeň mozgu prebieha v termíne 13. - 19. marca 2023.

Hlavnými partnermi Týždňa mozgu sú

  • Slovenská Alzheimerová spoločnosť
  • Centrum MEMORY n.o. a 
  • Neuroimunologický ústav SAV

Týždeň mozgu 2023 - plagát