Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

35. Hornonitrianske folklórne slávnosti 2021 - záverečná tlačová správa

35. Hornonitrianske folklórne slávnosti 2021 - záverečná tlačová správa

35. Hornonitrianske folklórne slávnosti

10. – 12. september 2021

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

 

Každý folklórny festival je výpoveďou o našich predkoch. Zhmotnení v piesňach, tancoch, v ľudovom odeve, remeslách i v čriepkoch zvykov sa stali súčasťou 35. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností.

Jubilejný 35. ročník  sa niesol v znamení inakosti. Bol špecifický nielen pre dodržiavanie opatrení proti pandémii koronavírusu. Bol iný aj svojím obsahom. Hornonitrianske folklórne slávnosti sa začali už 23. júna 2021 v galérii RegionArt vernisážou výstavy ľudových hudobných nástrojov s názvom Pieseň spod rúk zrodená. Vlastnoručne vyrobené husle predstavil Jozef Sobota, handrársku píšťalku Marko Bartolen, fujary-trombity Michal Ondrejovič a Ján Procner, gajdy Juraj Dufek. Majstrovské ľudové hudobné nástroje mohli návštevníci galérie obdivovať do 10. septembra 2021. Slávnosti pokračovali 24. júna 2021 inscenovaným programom Tak vyšli Hornonitrianky v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. 25. júna 2021 sme si v sále Regionálneho kultúrneho centra zaspomínali na významného majstra ľudovej a umeleckej výroby Jozefa Lenharta pri príležitosti jeho nedožitých 100 rokov. Súčasťou programu bola výstava jedinečných diel bačovskej a pastierskej kultúry, ktorú si mohla verejnosť pozrieť do 10. septembra 2021 v galérii RegionArt.

Hlavný program 35. Hornonitrianskych folklórnych slávností prebiehal 10. – 12. septembra 2021 vystúpeniami detských folklórnych súborov, detských ľudových hudieb, folklórnych súborov a folklórnych skupín v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Všetky programy tohto ročníka slávností upustili od hromadných výstupov. Pre obmedzený počet divákov si Programová rada a Regionálne kultúrne centrum vytýčilo iný cieľ: vytvoriť verejnou nahrávkou všetkých folklórnych kolektívov jedinečný filmový dokument, ktorý bude sprístupnený širokej verejnosti.   Zaujímavosťou tohto ročníka je, že spoločnú pieseň V tej Prievidzi na rade vyskladá z jednotlivých vystúpení až režisér v štúdiu.

Verejnou nahrávkou 10. septembra 2021 sa začal program Veselože, ktorého režisérkou bola Eliška Hrbíková. Počas celého dňa tancovali, spievali a hrali detské folklórne súbory Malý Vtáčnik z Prievidze, Malá Lubená z Poluvsia, Malá Sielnica z Lazian, Chynoranček z Chynorian, Fialka z Partizánskeho, Barka z Diviackej Novej Vsi, Detská ľudová hudba spod Rokoša, detská ľudová hudba Malá Lubená. Mimoriadne úspešný a emotívny, plný úžasnej energie bol večerný koncert ľudovej hudby Beťári, ktorý sa uskutočnil 10. septembra 2021 o 18:30 h. Známa hornonitrianska kapela bola súčasťou programu Medailón, ktorého režisérom bol Ľubomír Macek.

Počas soboty a nedele 11. – 12. septembra 2021 patrilo javisko Domu kultúry v Prievidzi programu Stretnutie, ktorého režisérom bol Stanislav Malega. V programe sa predstavili folklórne súbory a skupiny z celej hornej Nitry: Bazalička z Ráztočna,  Hôrky z Čerenian, Oslianka z Oslian, Rokôška z Nitrianskeho Rudna, Lieska z Liešťan, Marinka z Novák, Krovinky z Veľkej Lehôtky, Košovan z Kanianky, Sielnica z Lazian, FS Senior Vtáčnik z Prievidze, Hájiček z Chrenovca–Brusna, Boršina z Nitrianskych Sučian, Lubená z Poluvsia, Strážovanka zo Zliechova a Vrchárka z Čavoja.

Celkové vyznenie tohto ročníka slávností bolo oveľa komornejšie ako v minulých rokoch - všetkým ich aktérom chýbali priateľské stretnutia a množstvo sprievodných aktivít v prírodnom prostredí prievidzského lesoparku. 35. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností však túto nie veľmi priaznivú situáciu pre folklór predsa len pretaví do hodnoty, ktorá pretrvá tým, že sa v spolupráci s filmovým štúdiom Pajta sústredí na kvalitný obrazový i zvukový záznam vystúpení jednotlivých folklórnych kolektívov regiónu, ktorý zostane živým svedectvom o nich aj pre nasledujúce generácie.

 


Poďakovanie za finančný príspevok patrí mestu Prievidza – 2000 € a Združeniu miest a obcí hornej Nitry – 1000 €, súkromným darcom a podporovateľom, ktorí prispeli na nahrávanie HFS cez internetovú platformu StartLab.

Hlavným organizátorom bolo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi boli mesto Prievidza, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.

35. Hornonitrianske folklórne slávnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


35. Hornonitrianske folklórne slávnosti tento rok prebehli formou verejnej nahrávky. Pozrite si program.

Fotogaléria

82 fotografií