Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Aktuality

27.12.2010

Celonárodná koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie.

3.12.2010
Vesmír očami detí 2011 - vyhodnotenie

Okresné kolo súťaže Vesmír očami detí 2011.

9.11.2010
29.10.2010

Cyklus interaktívnych prednášok o regióne hornej Nitry určený pre 2. stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá.

25.10.2010

Propozície výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Víťazi okresného kola budú pozvaní na slávnostne vyhodnotenie súťaže do Regionálneho kultúrneho centra, kde budú ocenení vecnými cenami za prítomnosti riaditeľa hvezdárne v Partizánskom - Vladimíra Meštera, ktorý pripraví aj krátku prezentáciu o vesmíre pre deti.