Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Aktuality

9.4.2011

42. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky detských speváckych zborov

1.4.2011

Krajské kolo CINEAMA 2011 v Prievidzi.

30.3.2011
Studnička - vyhodnotenie

Festival detskej populárnej piesne.

30.3.2011

Krajská súťažná prehliadka ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja.

25.3.2011

Regionálne kolo celoslovenskej súťaže v rétorike.

23.3.2011

Okrúhle výročia prvých písomných zmienok o obciach hornej Nitry.

16.3.2011

Ekovýchovný program o skryto žijúcich lesných živočíchoch pre deti.

3.3.2011
Zo života vtákov na hornej Nitre

Ekovýchovný program venovaný poznávaniu a ochrane vtáctva pre žiakov.

28.2.2011
21.2.2011

Vyhodnotenie súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby.