Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Aktuality

12.5.2023

Regionálny folklórny festival - 37. ročník

9.5.2023
Divertimento musicale 2023 - vyhodnotenie

Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby

26.4.2023
Thalia 2023 - vyhodnotenie

Krajská postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja

25.4.2023

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru Vidiečanova Habovka a folklórnych skupín Nositelia tradícií

25.4.2023
Eniki beniki 2023 - vyhodnotenie (krajská prehliadka a súťaž)

Krajská postupová prehliadka a súťaž detských folklórnych súborov, ktorá sa uskutočnila v Partizánskom.

6.4.2023
Hviezdoslavov Kubín 2023 - vyhodnotenie regionálneho kola v IV. a V. kategórii

Regionálne kolo v IV. a V. kategórii 69. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

3.4.2023
Ochotnícke javisko 2023 - vyhodnotenie

Regionálna postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho javiska hornej Nitry

28.3.2023

70 rokov inštitucionalizácie kultúrno-osvetovej činnosti na Slovensku

24.3.2023
Rozprávkové javisko 2023 - vyhodnotenie

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti.