Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Aktuality

20.5.2024

Regionálny folklórny festival - 38. ročník

13.5.2024

Výsledky 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov

23.4.2024

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

22.4.2024

Krajská postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja

22.4.2024

Krajská postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja

4.4.2024

Regionálna súťaž a výstava tvorby neprofesionálnych fotografov hornej Nitry AMFO

25.3.2024

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

25.3.2024

Regionálna postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho javiska hornej Nitry - detská dramatická tvorivosť, divadlo mladých a divadlo dospelých