Hlavná stránka / Podujatia / Mjartanovo Sebedražie: Včera bola dievka, dnes je žena

Mjartanovo Sebedražie: Včera bola dievka, dnes je žena

Termín: od 25.11.2021, 18:00

Mjartanovo Sebedražie: Včera bola dievka, dnes je žena

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia Vás pozývajú na ONLINE ETNOPREDNÁŠKU „Včera bola dievka, dnes je žena“ cez Facebook RKC

  • 25. november 2021, 18:00 h

 

Včera bola dievka, dnes je žena

V prednáške s Margitou Jágerovou 

SA DOZVIETE

o problematike vybranej časti svadobného obyčajového cyklu spojenej s prechodovými rituálmi, ktoré sa dotýkajú zmeny statusu nevesty - prechod zo stavu dievockého do ženského.

Prednáška popularizačnou formou približuje symboly panenstva a dievoctva prezentované v rámci svadobného cyklu, predstavuje ich tradičné, čiastočne i súčasné podoby, pútavou formou popisuje priebeh jednotlivých prechodových rituálov.

Je obohatená o zaujímavý vizuálny materiál dokladajúci pestrú škálu týchto prejavov v rámci územia Slovenska.


 

LEKTORKA

doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., je etnologička, interpretka slovenských ľudových piesní


Pôsobí od r. 1997 na Katedre etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde vyštudovala odbor slovenský jazyk – národopis, doktorandské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore etnológia.

Venuje sa tradičnej a súčasnej obyčajovej kultúre, najmä obyčajam životného cyklu a kalendárnymi obyčajam, ale i etnológii detstva, tradičným spevným prejavom.

Je autorkou viacerých odborných štúdií, knižných publikácií v spoluautorstve, ale i samostatnej knižnej monografie Posledné zbohom… Súčasné pohrebné obyčaje (2008), ktorá analyzuje problematiku pohrebného obyčajového cyklu a jeho premeny v priebehu času.

Okrem pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti sa dlhoročne venuje prezentácii a propagácii tradičnej a súčasnej kultúry Slovenska, prednáškovej činnosti v rámci rôznych popularizačných podujatí, je autorkou niekoľkých výstav a prezentácií propagujúcich výsledky vedeckovýskumnej činnosti.

Dlhšie obdobie pôsobí ako lektorka v rámci rôznych projektov zameraných na interpretáciu slovenských ľudových piesní, taktiež je už dlhoročne porotkyňou postupových súťaží zameraných na scénický folklorizmus, ale aj interpretkou ľudových piesní v spolupráci s viacerými hudobnými telesami, zároveň členkou dramaturgických a programových rád folklórnych festivalov na Slovensku.


 

MJARTANOVO SEBEDRAŽIE 2021

Zapojte sa do 6. ročníka celoslovenskej súťaže v etnologickom výskume.

Podmienky etnologickej súťaže

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Mjartanovo Sebedražie: Včera bola dievka, dnes je žena - plagát


Zabezpečuje

Mgr. Jana Hvojniková; 046 512 18 26; propagacia@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi


 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Tootoot.fm

Mjartanovo Sebedražie: Včera bola dievka, dnes je žena

Možnosť zakúpenia vstupenky cez Tootoot

Pripravujeme

02.12.2021 Vitie adventného venca - ZRUŠENÉ 30.11.2021 Učíme sa umeniu 2021: Temnosvit - ZRUŠENÉ

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.