Záujmové vzdelávanie

„Čas dostáva zmysel"

Predstavuje jednu z hodnotných možností sebarealizácie človeka. Je nezastupiteľnou súčasťou celoživotného vzdelávania, je  kontinuálne prebiehajúcim permanentným procesom formovania osobnosti,  zameraným  na rozvoj vedomostí, schopností, spôsobilostí a na získavanie skúseností.

Umožňuje:

  • spoznať svoje sily a možnosti
  • zapojiť ich do kultivovania seba samého
  • zapojiť ich do kultivovania svojho sociálneho a profesijného prostredia
  • porozumieť zmenám prebiehajúcim v okolí človeka

Najvýznamnejšie podujatia RKC v oblasti záujmového vzdelávania:

  • Jeseň je dar - regionálna prehliadka záujmovej činnosti seniorov
  • Tvorivé dielne pre deti počas letných prázdnin
  • Expedičná kamera - festival outdoorových filmov (každoročne v marci)
  • Snow film fest - festival filmov so zimnou tematikou (každoročne v novembri)
  • Premietanie európskych filmov

Kontakt:

Mgr. Monika Bartušová
046 / 512 18 18
monika.bartusova@rkcpd.sk

Mgr. Jana Hvojniková
046 / 512 18 26
jana.hvojnikova@rkcpd.sk

Tvorivá dielňa pre deti - foto: Jana Hvojniková Jeseň je dar - foto: Peter Cagáň

Expedičná kamera - logo  Snow film fest - logo 

Často navštevované

Ponuka na zaradenie do databázy RKC

Registrujte sa tu.

Anketa: ako ste s nami spokojní?

Hlasujte tu.

Pripravujeme

14.9.2020 Hviezdoslavov Kubín 2020 - propozície 30.7.2020 Cineama 2020 - propozície 26.7.2020 Klasika na zámkoch, hradoch a kaštieľoch - DuaVente 24.7.2020 - 25.7.2020 Tužina Gro(o)ve 2020

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.