Hlavná stránka / Naše oddelenia / Vzdelávanie a marketing / Výchova v duchu regionálnych tradícií, etnológia

Výchova v duchu regionálnych tradícií, etnológia

„... Nededíme len DNA"

Patrí k tradičným oblastiam práce RKC určených širokej verejnosti. Spolupracujeme pri nej s kultúrnymi zariadeniami obcí a miest regiónu. Osobitne sa zameriavame na deti a mládež prostredníctvom regionálnej výchovy, ktorú sa snažíme realizovať neformálnymi spôsobmi.

Najvýznamnejšie podujatia a aktivity RKC v oblasti regionálnych tradícií:

  • spolupráca pri realizácii okrúhlych výročí osláv prvých písomných zmienok oobciach a ďalších historických výročí
  • regionálna výchova
  • odborná konzultácia a poradenstvo v oblasti etnológie
  • vytváranie koncepcií pamätných izieb a miestnych múzeí
  • ponuka podujatí využívajúcich etnologický potenciál (zaujímavé etnologické projekty, výstavy fotografií, podujatia mapujúce spôsob života v minulosti a v súčasnosti, cestovateľské besedy, prednášky o rôznorodých kultúrach a spôsobe života)
  • MJARTANOVO SEBEDRAŽIE - celoslovenská súťaž v oblasti etnologických výskumov

Charakteristika etnológie

Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Vysvetľuje, ako kultúra vznikla, ako sa formuje, a ako sa prostredníctvom nej človek prejavuje aj v súčasnosti. Študuje prejavy človeka, spôsob, akým si vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen určitej spoločnosti. Etnológ získava poznatky o tradičnej hmotnej, duchovnej a sociálnej kultúre Slovenska a susedných krajín, prehľad o kultúrach národov Európy. Výskumná práca etnológa spočíva v terénnom výskume: prevažne prostredníctvom zúčastneného pozorovania a vedenia rozhovorov sa snaží porozumieť danej kultúre, v danom čase a priestore. Okrem toho sa opiera o historické a archívne pramene ako aj kontextuálne informácie z médií. Základnou metódou práce je spravidla dlhodobý kvalitatívny terénny výskum. Vďaka výskumu danej komunity etnológ zisťuje identitu členov rôznych komunít, napr. dedinskej, mestskej, firemnej, cechovej, mládežníckej a i. Pochopením inakosti danej skupiny môže pomôcť predchádzaniu etnocentrických a nepriateľských prejavov, ako aj navrhovať, akými spôsobmi je možné dospieť ku kultúrnej dohode.

Kontakt:    

Mgr. Jana Hvojniková
046 / 512 18 26
jana.hvojnikova@rkcpd.sk

Mgr. Ľudmila Húsková
046 / 512 18 10
ludmila.huskova@rkcpd.sk 

Beduíni v Sýrskej púšti - foto: Peter Cagáň Pavol Barabáš v RKC v Prievidzi - foto: Peter Cagáň 

Často navštevované

Ponuka na zaradenie do databázy RKC

Registrujte sa tu.

Anketa: ako ste s nami spokojní?

Hlasujte tu.

Pripravujeme

04.4.2020 Medzinárodný deň bez násilia - 4. 4. 2020

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.