Sociálna prevencia

„Umenie byť Človekom"

 

Úsek sociálnej prevencie sa zameriava na rizikové správanie s akcentom na problematiku závislostí a prevenciu  kriminality (sociálnej a viktimačnej). Metodické pôsobenie úseku sociálnej prevencie je venované realizácii odborných podujatí metodicko-edukačného charakteru, ktoré sú určené deťom predškolského veku, žiakom základných a stredných škôl, koordinátorom prevencie na základných a stredných školách, širokej verejnosti i seniorom (možno uviesť pracovné porady, semináre, školenia (jednorazové aj cyklické), vzdelávacie kurzy, podujatia využívajúce aktivizačné metódy kultúrno-výchovnej práce vychádzajúce zo zážitkového učenia, uplatňujúce prvky sociálno-psychologického výcviku, tréningy sociálnych a komunikačných zručností,  ale aj kombinované podujatia, či spájanie putovných výstav so sprievodnými podujatiami (tvorivými dielňami, besedami, prednáškami a pod.), ktoré sú často využívanými formami kultúrno-osvetovej práce v prevencii.

 

Kontakt:

Ivana Rybanská
046 / 512 18 18
ivana.rybanska@rkcpd.sk


 Tvoja správna voľba - foto: Monika Bartušová Z rozprávky do rozprávky alebo Snehulienka trochu inak - foto: Monika Bartušová 

Často navštevované

Ponuka na zaradenie do databázy RKC

Registrujte sa tu.

Anketa: ako ste s nami spokojní?

Hlasujte tu.

Pripravujeme

22.4.2020 - 24.4.2020 Mládež spieva 2020 - propozície 07.4.2020 Cineama 2020 - propozície 30.3.2020 Hviezdoslavov Kubín 2020 - propozície 29.3.2020 Nedeľná klasika: Elegance

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.