Kronikárstvo

„Svedectvo čias"

Povinnosť viesť kroniku vyplýva všetkým obciam na Slovensku zo Zákona o obecnom zriadení. Kronika je významným prameňom informácií pre súčasníkov i budúce generácie, nástrojom regionálnej výchovy, kultúrno-výchovnej práce, študijným materiálom i prameňom výskumu. Je preto veľmi dôležité, aby obecní kronikári vykonávali svoju prácu kvalitne. RKC sa kronikárom venuje v úzkej spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi. Realizuje pre nich školiteľský cyklus akreditovaný MŠ SR: „Vedenie obecnej kroniky". Okrem toho pripravuje ďalšie jednorazové školenia a tematické zájazdy spojené s výmenou kronikárskych skúseností.

Okruhy školiteľských tém:

  • Ročný kronikársky záznam, jeho členenie aprílohy kroniky
  • Regionalistika v práci kronikára - prírodné a spoločenské vedy v aplikácii na kronikársku prácu
  • Pramene výskumu
  • Kronika ako nástroj kultúrno-výchovnej práce
  • Kronika ako prameň pri zostavovaní monografie o obci a ďalšie

Kontakt:

Mgr. Ľudmila Húsková
046 / 512 18 10
ludmila.huskova@rkcpd.sk

ilustračná fotografia - zdroj: internet   ilustračná fotografia - zdroj: internet 

Často navštevované

Ponuka na zaradenie do databázy RKC

Registrujte sa tu.

Anketa: ako ste s nami spokojní?

Hlasujte tu.

Pripravujeme

14.9.2020 Hviezdoslavov Kubín 2020 - propozície 30.7.2020 Cineama 2020 - propozície 26.7.2020 Klasika na zámkoch, hradoch a kaštieľoch - DuaVente 24.7.2020 - 25.7.2020 Tužina Gro(o)ve 2020

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.