Hlavná stránka / Aktuality / Mjartanovo Sebedražie 2021 - vyhodnotenie celoslovenskej etnologickej súťaže

Mjartanovo Sebedražie 2021 - vyhodnotenie celoslovenskej etnologickej súťaže

Z hornonitrianskej obce Sebedražie pochádza nestor slovenskej národopisnej vedy a prvý profesionálny etnograf na Slovensku – PhDr. Ján Mjartan, DrSc. 

 

Projekt Mjartanovo Sebedražie je pomenovaný práve po Dr. Jánovi Mjartanovi. Etnologická súťaž je určená pre bádateľov, ktorí uskutočňujú výskumy v oblasti duchovnej či materiálnej kultúry na profesionálnej i amatérskej báze. Koná sa každý tretí rok. Mjartanovo Sebedražie je jednou z foriem, ktorou je možné výsledky etnologickej práce a niekoľkoročné bádanie spopularizovať a vyzdvihnúť.

 

Hlavným organizátorom 6. ročníka tohto projektu je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi sú obec Sebedražie a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Podujatie v rámci projektu „Podajme tradíciu našim nasledovníkom“ podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Zhotovenie pamätných medailí podporila Oblastná organizácia cestovného ruchu – Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

Tohtoročné kolo súťaže sa konalo pod odbornou záštitou Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zloženie odbornej poroty na hodnotenie kvalitatívnej úrovne prihlásených prác: predsedníčka poroty doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD. a členovia poroty Mgr. Katarína Nádaská, PhD. A doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

Svoje práce mali možnosť prihlásiť záujemcovia z radov laických aj profesionálnych výskumníkov alebo skupín jednotlivcov, ktorí ich realizovali v oblasti etnologického výskumu napríklad pre potreby štúdia, kronikárstva, zberateľstva alebo prípravy populárno-náučného, či odborného textu. Do tohtoročného kola sa prihlásilo celkovo 20 prác, z ktorých jedna bola vylúčená pre nesplnenie formálnych kritérií súťaže a druhá bola podaná ako nesúťažná práca.

 

Dňa 5. 5. 2022 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže v etnologickom výskume MJARTANOVO SEBEDRAŽIE v kultúrnom dome v Sebedraží, kde boli vyhlásení víťazi. Súčasťou programu bolo vystúpenie Združenia autentického folklóru POHRONCI a slávnostné uvedenie pamätnej medaily Jána Mjartana pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia. Ján Mjartan sa narodil 5. 5. 1902.

 

1. kategória – práca v oblasti etnologického výskumu – profesionálni výskumníci 

Cena Jána Mjartana, ktorá je považovaná za hlavnú cenu, bola udelená práci PÍSANKA S PESŇIČKAMA autorky PhDr. Andrei Jágerovej za najvyššiu úroveň vedeckého spracovania publikácie o tradičných piesňach, metodologicky kvalitne spracovaný materiál publikovaný v originálnom a reprezentatívnom dizajne.     

Cenu riaditeľa Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi získala práca PAMÄŤOVÉ INŠTITÚCIE AKO POMOC PRI VÝSKUME TRADIČNÉHO ODIEVANIA / NA PRÍKLADE TRADIČNÉHO ODEVU V OBCI ÚPOR od Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove a autorky Júlie Marcinovej za pôvodnú vedeckú publikáciu a metodologický prínos do oblasti spracovania témy tradičného odievania. 

 

2. kategória – práca v oblasti etnologického výskumu – laickí výskumníci

Cenu starostky obce Sebedražie udelili filmovému dokumentu SLAMIENKÁR autorov z Centra tradičnej kultúry v Myjave za aktivity orientované na rekonštrukciu a ochranu zaniknutých javov tradičnej lokálnej kultúry. 

Cena riaditeľky RKC v Prievidzi bola venovaná publikácii KATOLÍCKE KOSTOLY NA HISTORICKÝCH POHĽADNICIACH autora Tibora Verzála za pôvodnú odbornú prácu rozširujúcu poznatky o tradičnej kultúre, ktoré sú významnou súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva.

 

Úroveň ďalších prác bola rovnako veľmi vysoká. Autori v nich priniesli nesmierne zaujímavé a cenné poznatky. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli udeliť aj tri symbolické ceny poroty.         

CENY POROTY

Publikácia BREHY - STRETNUTIE S MINULOSŤOU autorov Anny Lizákovej a Antona Stašova za pôvodnú odbornú vlastivednú monografiu.

Dvoj-CD OMEĽINKI Z PAPRADŇANSKÝCH ZVYKOV A PIESNÍ autorov PaedDr. Lenky Jandušíkovej a členov FSk Podžiaran z Papradna za aktivity orientované na rekonštrukciu a ochranu zaniknutých javov lokálnej kultúry.

Publikácia TRADIČNÝ ODEV OBCE LAZANY autorov zo Sielnice – združenia pre uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry v Lazanoch za aktivity sprístupňujúce hodnoty kultúrneho dedičstva.  

 

Projektom Mjartanovo Sebedražie vzdávame hold nielen významnému slovenskému etnológovi Dr. Jánovi Mjartanovi, ale aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o našu kultúru, čo je trvalá hodnota našej spoločnosti. Teší nás, že vyhotovujú záznamy o slovenskej kultúre aj pre budúce generácie, o čom svedčí množstvo prihlásených súťažných prác so zaujímavými témami. Je obdivuhodné, že nielen profesionálni, ale aj neprofesionálni nadšenci sa venujú etnologickým výskumom a vyzdvihujú tak etnológiu v praxi.    

Jana Hvojniková (RKC v Prievidzi)

 

 V prílohe nájdete informačný bulletin k podujatiu (pdf)


Súvisiace podujatie - Mjartanovo Sebedražie 2021

Podujatie je pomenované po prvom Slovákovi – profesionálnom etnografovi na Slovensku dr. Jánovi Mjartanovi. Jeho rodnou dedinou je obec Sebedražie. Tam sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej etnologickej súťaže. Sprievodným programom bude vystúpenie Združenia autentického folklóru POHRONCI a slávnostné uvedenie pamätnej medaily Jána Mjartana pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia. Vstup voľný
... viac >>

Súvisiace dokumenty

Fotogaléria 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

Pripravujeme

21.6.2022 - 25.6.2022 Hornonitrianske folklórne slávnosti 2022 11.6.2022 KONTAKT 2022 07.6.2022 Bylinková škola s Adrianou Polereckou 31.5.2022 Učíme sa umeniu 2022: Nebo - maľba oblakov

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.