Hlavná stránka / Podujatia / Maľba môjho života

Maľba môjho života

Termín: od 20.5.2022, 17:00 do 17.6.2022, 0:00

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a autorka Helena Struhárová vás pozývajú na vernisáž výstavy MAĽBA MÔJHO ŽIVOTA 20. mája 2022 o 17:00 h v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.

 

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19 

20. 5. - 17. 6. 2022

Pondelok – piatok: 9:00 - 17:00
Vstupné: 1 €
žiaci, študenti  a seniori 0,50 €
ZŤP a vojnoví veteráni zadarmo

 


Viac o výstave a autorke:

S nevšedným krajinárskym dielom originálnej maliarky Heleny Struhárovej sa stretávame po druhýkrát na samostatnej prierezovej výstave s názvom ,,Maľba môjho života“. Príjemným umeleckým prekvapením bola spoločná výstava matky a dcéry "Dva svety“ v roku 2017, ktorej úroveň a ojedinelý konfrontačný koncept rezonuje v umeleckej verejnosti dodnes. Aktuálna súborná kolekcia malieb je nám čiastočne známa z prezentácií jej prác v rámci regionálnych, krajských aj celoslovenských prehliadok neprofesionálnych výtvarníkov, ktorých sa pravidelne zúčastňuje a získava množstvo uznaní odbornej poroty. Široký retrospektívny súbor diel autorku reprezentuje autentickou a nesmierne úprimnou umeleckou výpoveďou. Odzrkadľuje jej charakteristický ustálený výtvarný výraz, ktorý systematicky zdokonaľuje v malých, až nebadateľných tvorivých posunoch.

Pozoruhodná je skutočnosť, že pracuje výhradne izolovane v pokoji svojho domáceho ateliéru. Diela sú výsledkom mnohoročného samostatného výtvarného zápasu, pričom zámerne nenasleduje konvenčné či zaužívané postupy a trendy. Maľby prioritne nepôsobia svojím rozmerom, no silným vnútorným sugestívnym obsahom. Detailné realistické zobrazenie prírodných výjavov je doménou krajinárky. Citlivé scenérie prinášajú hodnovernú náladu priameho či sprostredkovaného kontaktu s prírodou. Zobrazené výrazné prírodné prvky vytvárajú monumentálnosť vnútorného sveta obrazu. Autorka používa svojský priamy maliarsky postup na vyjadrenie farebnej intenzity. Vytvorila si inovatívny technologický grif neriedenia olejovej maliarskej pasty, s cieľom zachovania jej maximálnej farebnej sily a žiarivosti. Premyslená, nenáhodná kompozičná konštrukcia je základom harmonicky naprogramovaného celku. Utvrdzuje ho nenapodobiteľný, nezameniteľný vycibrený jemný rukopis. Ukladanie drobných farebných škvŕn podtrhuje nepriamu impresionistickú inšpiráciu, nie v zmysle napodobovania, ale jeho programového pokračovania v nazeraní na námet s jeho prchavosťou a rýchlou pominuteľnosťou. Umelkyňa v sebe oživuje príjemné spomienky, emočne silné životné momentky. Obsahová náplň naturálnych výjavov je retrospektívnym záznamom života, predovšetkým krásnych a nezabudnuteľných privátnych zážitkov, ktoré maliarku iniciujú k neverbálnej výpovedi. Autorku aktivizujú k nutnosti vysloviť názor, myšlienku či správu o neuveriteľnej kráse prírodného sveta okolo nej. Bytostne túži po hodnovernom zázname, zachytení jedinečnej emócie, ktorú nám chce naliehavo zdieľať a sprostredkovať. Snaží sa zdokumentovať neopakovateľnosť, slávnostnosť momentu a zachytiť magické precitnutie z bezprostredného autentického kontaktu s prírodou, s jej pravou silou, dravosťou, energiou a divokosťou. Svoje priam fotografické optické výrezy nevylepšuje, neštylizuje. Hovorí priamo, bez filtra osobného názoru, či vnútornej vizuálnej prizmy. Úprimný nekorigovaný prejav autorky je jadrom jej slobodného umeleckého vyjadrovania sa.

Svoju myšlienkovú náplň autorka aktuálne inovuje a rozširuje o biblické námety. Tvorí figurálne a portrétne skladby, ktoré sú jej srdcu blízke, napĺňajú ju a duchovne obohacujú zároveň. Nepoužíva tradičné zobrazovacie a kompozičné postupy, ale hľadá svoje osobné uchopenie náročnej témy. Diela majú slobodnú vnútornú poetiku s pečaťou autorskej emocionálnej stopy, s optimistickým nábojom. Pani Helena Struhárová komunikuje s divákom jedinečnou výtvarnou rečou, ktorá je zrozumiteľnejšia ako prúd slov. Odovzdáva svetu pozitívne posolstvá z osobného prežívania sveta, cez pohľad zrelosti a hodnotového odstupu. Načrime teda do tejto živej studnice poznania.

 

                                                                                    Mgr. art. Miriam Kasperkevičová

 

 Maľba môjho života - plagát


Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; 046 / 512 18 22; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Pripravujeme

21.10.2023 - 22.10.2023 Festival Stanislava Chrena 2023 - propozície 17.7.2023 - 21.7.2023 Leto v galérii 2023 09.7.2023 Festival dychových hudieb Ostratice 2023 20.6.2023 Handrárska píšťalka

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.