Hlavná stránka / Podujatia / Hviezdoslavov Kubín 2021

Hviezdoslavov Kubín 2021

Termín: od 16.6.2021, 0:00

VYHODNOTENIE


Súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy a divadiel poézie (IV. - V. kat.)

67. ročník Hviezdoslavovho Kubína

  • Regionálne kolo (organizátor Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi)
  • Dátum konania: 16. 6. 2021 v RKC v Prievidzi (sála), Záhradnícka 19
  • Okresné kolá pre Prievidzu a Partizánske sa nekonajú. Recitátori sa priamo prihlasujú do vyššieho regionálneho kola. Prihláste sa do 9. 6. 2021.

Hviezdoslavov Kubín 2021 - plagát


 

Do 9. 6. 2021 je spustené prihlasovanie na regionálnu postupovú súťaž  IV. - V. kategórie a v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín pre okresy Prievidza a Partizánske.

Prihlasovanie prebieha na stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

V inštruktážnom videu uvidíte jednotlivé kroky, ako na to: https://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s.

Prihlasovací formulár je už zverejnený, je potrebné kliknúť na konkrétne kolo, do ktorého patríte.

Propozície regionálnej postupovej súťaže a prehliadky pre okresy Prievidza a Partizánske, 67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/Hviezdoslavov-Kubin-2021-propozicie-1.pdf

 


 

IV. kategória

žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane

V. kategória

študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov

Kolektívy

1.kategória: detské recitačné kolektívy a divadlá poézie

vek účinkujúcich členov súboru do 15 rokov

2.kategória: divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých

vek účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov

 


Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadla poézie. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Organizátormi sú krajské a regionálne osvetové a kultúrne strediská, mestské kultúrne strediská a ďalšie kultúrne a školské subjekty.

Súťaž má postupový charakter a je viacstupňová: Základným stupňom súťaže je triedne kolo. Víťaz triedneho kola postupuje do školského kola, potom do obvodného, okresného a regionálneho kola. Z regionálnych postupových súťaží postupujú víťazi do krajských súťaží. Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola. Súťaž na vyšších stupňoch pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty, odborného seminára.

Recitátori sa prihlasujú do súťaže samostatne. Súťaž sa koná v prednese slovenskej a svetovej básnickej a prozaickej (nie dramatickej!) literatúry v slovenskom jazyku. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť. Umelecký prednes poézie 8 minút, umelecký prednes prózy 10 minút.

Na objektívne hodnotenie súťažných vystúpení sa zostavujú odborné poroty z aktívnych odborníkov v oblasti umeleckého prednesu a divadla. Okresné/regionálne poroty vymenujú riaditelia regionálnych a krajských osvetových stredísk a tých školských zariadení, ktoré organizujú okresné/regionálne kolá súťaže. 

 


Krajské kolo (organizátor Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne)17. 9. 2021 (o prípadnej zmene termínu vás budeme čoskoro informovať)

Celoslovenské kolo: https://www.nocka.sk/udalost/hviezdoslavov-kubin-2021/ 


Zabezpečuje

Mgr. art. Henrieta Bošanská; 046 / 512 18 12; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi


 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Pozrite si záznam z výstavy Emília Jakubisová: Tesná brána

Tootoot.fm

Whiskyho cestovateľské kino: Srí Lanka

Možnosť zakúpenia vstupenky cez Tootoot

Pripravujeme

05.11.2021 - 06.11.2021 Divertimento Musicale 2021 03.11.2021 - 03.12.2021 Výstava keramiky 30.10.2021 Dni seniorov: Ovocinársky kompas 28.10.2021 Mjartanovo Sebedražie: Medzi láskou a autoritou

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.