Hlavná stránka / Podujatia / Etno-história 2023: Pracovné migrácie ako kultúrny fenomén horských oblastí Slovenska

Etno-história 2023: Pracovné migrácie ako kultúrny fenomén horských oblastí Slovenska

Termín: od 21.3.2023, 17:00

  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  • Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – Filozofická fakulta UKF v Nitre
  • Hlavný partner Fond na podporu umenia


21. 3. 2023 o 17.00 h          

sála RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

ETNO-HISTÓRIA

Pracovné migrácie ako kultúrny fenomén horských oblastí Slovenska

Prednáška etnologičky doc. PhDr. Ivany Kontrikovej Šustekovej, PhD.

 

Dôležitou súčasťou historického vývoja horských regiónov Slovenska boli migrácie obyvateľstva, teda pohyb jednotlivcov či skupín v územnom a sociálnom priestore, spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu. Ako sociálne procesy boli vo väčšine prípadov odpoveďou na ekonomické, ekologické, sociálne, ideologické a kultúrne podmienky materskej oblasti.

V prvej polovici 20. storočia na Slovensku dominovala predovšetkým migrácia za prácou. Išlo o zložitý geografický, demografický, sociálny a ekonomický jav s evidentným vplyvom na kvalitu kultúrnych procesov. Zásluhou migrácií prenikali do kultúry jednotlivých lokálnych spoločenstiev či regiónov cudzie kultúrne prvky, narúšala sa ich izolovanosť, dochádzalo k vzájomnému osobnému poznávaniu ľudí z rôznych území.

Pracovné migrácie vyvolávali množstvo nových javov a vzťahov, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkali viacerých sfér spôsobu života a kultúry obyvateľov dotknutých území. Migranti mohli prispieť k diferenciácii v rovine etnickej, konfesionálnej, sociálnej, profesijnej, a to i v medzilokálnom kontexte.

Cieľom prednášky je na konkrétnych príkladoch predstaviť pracovné migrácie na Slovensku do polovice 20. storočia ako kultúrny fenomén horských oblastí.

 

Vstupné 5 €


 

LEKTORKA

doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.

Pôsobí v Oddelení etnológie Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre, kde prednáša problematiku ľudového umenia, sociálnej a materiálnej kultúry.

Venuje sa výskumu neroľníckych (doplnkových) zamestnaní v horských oblastiach Slovenska i v prostredí slovenskej minority v Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku. Zameriava sa na problematiku vandrovných zamestnaní a pracovných migrácií v minulosti. V centre jej záujmu je aj úloha živnostníkov v spoločenskom, politickom a kultúrnom živote mesta do 50. rokov minulého storočia.

Je autorkou či spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, štúdií a vysokoškolských učebníc.

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Podujatie v rámci projektu „Podajme tradíciu našim nasledovníkom“ podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

Pracovné migrácie ako kultúrny fenomén horských oblastí Slovenska - plagát


Miesto konania

sála RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Jana Hvojniková; 0901 918 822; 046 512 18 26; propagacia@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Pripravujeme

03.6.2023 - 04.6.2023 Prievidzské zborové dielne 2023 14.4.2023 ...Jedine koncert! TRIPLE JUMP / ZRUŠENÉ 03.4.2023 - 12.5.2023 Svet hmyzu 02.4.2023 Nedeľná klasika: Koncert vážnej hudby

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.