Hlavná stránka / Podujatia / Energia 3. tisícročia

Energia 3. tisícročia

Termín: od 07.1.2013, 9:00 do 08.2.2013, 17:00

Energia 3. tisícročia - ilustračný obrázok

7. 1. - 8. 2. 2013

galéria Regionart pri RKC v Prievidzi


Interaktívna putovná výstava pre druhý stupeň základných škôl s tematikou energie 3. tisícročia umožní žiakom pochopiť dôležitosť a nevyhnutnosť úspor energie. Sústredením sa na tematiku z holistického pohľadu žiaci nielen pochopia širšie súvislosti, ale prakticky budú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky o úspore energie a nových technológiách do svojho každodenného života.

Prostredníctvom pútavých exponátov, početných aktivít a pokusov budú žiaci motivovaní k prebudeniu záujmu o prírodné vedy. Cieľom výstavy taktiež je, aby si žiaci uvedomili, že možnosť ako šetriť energiu a ako zmenšiť svoju ekologickú stopu je v rukách každého jednotlivca. Žiaci majú preto šancu svojím konaním ovplyvniť ďalšie smerovanie tejto spoločnosti. Nevyhnutnosťou je, aby žiaci pochopili širšie súvislosti spojené s témou energia a nadobudli holistický pohľad na danú tému obsiahnutú v nasledujúcich oblastiach:

    * Environmentálne súvislosti ako napr. vplyv energie na životné prostredie, ekologická stopa, dopady klimatických zmien na ekosystémy...
    * Ekonomický kontext, ktorý okrem iného zahŕňa peak oil, vplyv klimatických zmien na ekonomiku, efektívnosť úspor energie..
    * Socio-kultúrnu oblasť s dôrazom na problematiku rozvojových krajín, dopadov klimatických zmien v tejto oblasti, populačným rastom, nárastom spotreby energie v rozvojom svete...
    * Filozofický rozmer, ktorý nastoľuje otázky ohľadne spotreby, dobrovoľnej skromnosti a nekonzumného životného štýlu

Cieľ výstavy:

Cieľom výstavy je, aby sa žiaci naučili:

- čo je to tepelná a elektrická energia
- aký je jej životný cyklus
- ako jej využívanie ovplyvňuje životné prostredie
- ako šetriť energiou
- ako náš životný štýl vplýva na spotrebu a využívanie energie


Štruktúra výstavy
:

Interaktívna výstava bude pozostávať zo 4 častí, t.j. tematických okruhov, ktoré plynule na seba nadväzujú a svojím radením vytvárajú pre návštevníkov priestor pre holistické chápanie energie v jej najširších súvislostiach

   1. Energia a jej životný cyklus
         1. Odkiaľ získavame teplo a elektrinu do našich domácností?
         2. Kde sa energia nachádza, ako sa dopravuje, spracúva a aké je jej využitie?
         3. Čo spôsobuje neprimerané využívanie vyčerpateľných zdrojov energie - ropy, uhlia a zemného plynu?
         4. Do kedy nám vydržia zásoby týchto zdrojov?
         5. Aký životný cyklus má uhlie a slnečná energia?
         6. Ktoré moderné technológie nám pomáhajú vyrábať teplo a elektrinu?
   2. Energia v škole a v domácnosti
         1. Kde a pri akých aktivitách každodenne využívame energiu?
         2. Kde najviac plytváme energiou?
         3. Čo môžem spraviť ja - ako šetriť energiu v škole a v domácnosti?
   3. Energia v doprave
         1. Aký vplyv má doprava na celkovú spotrebu energie?
         2. Ako znížiť dopravu – cestovať autom alebo hromadnou mestskou dopravou či bicyklom?
         3. Prečo si radšej kúpiť jabĺčko od miestneho farmára ako jabĺčko dovezené zo zahraničia?
         4. Akú dlhú cestu musí prekonať banán, kým sa dostane až na náš stôl?
   4. Životný štýl a nové pohľady
         1. Čo potrebujeme k šťastnému životu?
         2. Naozaj potrebujeme toľko energie?
         3. Aké sú alternatívy ku klasickým spotrebiteľským veciam?
         4. Prečo je aj moje konanie a myslenie dôležité?
         5. Ako môžem svojím prístupom ovplyvňovať dianie okolo mňa?

Súčasťou výstavy sú originálne interaktívne exponáty (parný stroj, Stirlingov motor, veterná a fotovoltická elektráreň, uhoľná baňa, auto na hydrolýzu...), rôzne pokusy a cvičenia. Žiaci si bicyklovaním na hybridnom bicykli vyskúšajú, koľko energie stojí rozžiariť žiarovku... Na zmenšenom modeli úsporného bytu vypátrajú ako energo detektívi miesta, kde všade sa dá energiou šetriť. A to nie je všetko...


Priebeh účasti na výstave
:

Sústredením sa na tematiku z holistického pohľadu žiaci nielen pochopia širšie súvislosti, ale prakticky budú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky o úspore energie a nových technológiách do svojho každodenného života.

Výstava je plne interaktívna. Žiaci majú možnosť so všetkými exponátmi pracovať a vyskúšať si ich. Vyškolený lektor počas výstavy so žiakmi realizuje tematicky zamerané aktivity a pokusy. Žiaci sú vedení k vlastnému skúmaniu a pochopeniu témy.


Plagát vo formáte pdf

Bulletin o výstave vo formáte pdf


Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Monika Bartušová; bližšie informácie: 046 / 512 18 18; monika.bartusova@rkc.tsk.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi


 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Pripravujeme

13.8.2022 Oslavy SNP v Lehote pod Vtáčnikom 23.7.2022 Letné slávnosti troch dolín 22.7.2022 - 23.7.2022 Tužina Gro(o)ve 2022 10.7.2022 Folklórny festival v Partizánskom 2022

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.