Hlavná stránka / Podujatia / Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť

Termín: od 19.11.2021, 10:00

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 organizátor Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v úzkej spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR, ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Tento rok sa k nám pridáva aj Centrum Locika, z.ú. z Českej republiky, aby detský hlas bolo počuť nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je spoluorganizátorom.

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.

18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

 


Deti pred násilím ticho neochráni

Bratislava,  Nitra, Praha, 20. október 2021 Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo detí lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie, tento rok prostredníctvom partnerov z Českej republiky, prekročí hranice Slovenska.

Rok 2020 nám priniesol nepredvídané situácie, ktorých vplyv presahuje aj naďalej. Verili sme, že sa v roku 2021 už stretneme spoločne na námestiach, no aj tento rok bude Bubnovačka podobná minuloročnej.

Aktuálna situácia, zapríčinená ochorením COVID-19, je pre všetkých náročná. No dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a potreby včasnej prevencie spojí tohto roku nielen Slovensko, ale aj Česko. A i keď v sťažených podmienkach, veríme, že sa zapoja opäť stovky detí a dospelých, aby sme si spoločne v rovnakom čase pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! Veríme, že ako po minulé roky, mnohé školy sa zapoja nielen bubnovaním, ale podporia dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či malými spoločnými projektami s deťmi.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac, ako 62 000 detí a dospelých. Pre náročnosť situácie asi nebudeme bubnovať v uliciach, na dvoroch, či telocvičniach ani tento rok. No ak budete so svojimi žiakmi 19. novembra 2021, v čase 10:00 – 11:00 v triedach, či cez online hodinu, zabubnujte si spoločne a pripomeňte si, že Hlas detí je dôležitý.

Veríme, že o rok sa už stretneme spoločne na námestiach a aj za tieto náročne roky zabubnujeme dvojnásobne!

 

Ak budete bubnovať, bez ohľadu na miesto, určite nám o tom dajte vedieť, info o mieste, budeme priebežne zverejňovať na https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/ na mape „Bubnovačka 2021“. Zároveň aj vy môžete pridávať vaše fotky na FB udalosti „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021!“, ktorá bude vytvorená na FB Centrum Slniečko, n.o.,

alebo 

na FB udalosti „Prievidza - Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021!“, ktorú vytvorilo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi:

https://www.facebook.com/events/476789233451495


Zabezpečuje

Mgr. Monika Bartušová; 046 512 18 18, 0901 918 819; vzdelavanie@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi


 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Tootoot.fm

Mjartanovo Sebedražie: Včera bola dievka, dnes je žena

Možnosť zakúpenia vstupenky cez Tootoot

Pripravujeme

02.12.2021 Vitie adventného venca - ZRUŠENÉ 30.11.2021 Učíme sa umeniu 2021: Temnosvit - ZRUŠENÉ

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.