Hlavná stránka / Podujatia / AMA Prievidza 2022 - propozície regionálneho kola

AMA Prievidza 2022 - propozície regionálneho kola

AMA 2022

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza vo všetkých odboroch výtvarnej tvorby 

Organizátor prehliadky: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Miesto konania: galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Termín prihlásenia sa: do 24. 1. 2022

Termín konania vernisáže výstavy: 9. 2. 2022           

Do regionálneho kola sa neprofesionálni výtvarníci  prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

Propozície a všetky ďalšie informácie získate  na tomto linku:

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/Vytvarne-spektrum-2022-propozicie.pdf

Odporúčané témy pre 59. ročník sú PAMÄŤ a KRAJINA.

 


Súťažné kategórie

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

 

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

 

III. bez rozlíšenia veku

D. kategória: insitná tvorba3 (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);

E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.);

F. kategória: experiment

 


Obrazy prineste do RKC na Záhradníckej ul. 19 do 24. 1. 2022. 

Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej skupiny a kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená.

Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované.

Nie je nutné diela rámovať, ak je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na každom diele sa musí nachádzať  funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať.  

 


Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; 046 / 512 18 22; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi


 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Tootoot.fm

Zakúpte si vstupenku cez Tootoot

Problémové správanie detí (24.2.)

Pripravujeme

18.2.2022 - 20.2.2022 Beniakove Chynorany

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.