AMA 2017

Termín: od 06.12.2017, 17:00 do 17.1.2018, 0:00

AMA 2017

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozýva na vernisáž výstavy AMA 2017 6. decembra 2017 o 17:00 v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.
 

 

 

Tohtoročná prehliadka amatérskej výtvarnej tvorby umelcov nášho regiónu je akýmsi zmapovaním najsilnejších umeleckých zážitkov zúčastnených výtvarníkov. Vystavené diela sú okná do videnej reality, statické scenérie vizuálnej informácie. Napokon, umelecká tvorba odráža svojho tvorcu. Je presahom jeho osobnosti do priestoru, výlevom ducha, vyjadrením nadhodnoty. Umelec do diela vkladá svoje subjektívne pocity, lásku k prírode, človeku a okolitému svetu. Snaží sa divákovi sprostredkovať svoju skúsenosť a vyvolať jeho emocionálnu odozvu. Autor svoje dielo pečatí estetickým prebytkom. Vplýva ním na diváka a odovzdáva mu štafetu svojich pocitov, zastavenia sa, či harmonizujúcej meditácie.                                 

A tak  aj vystavujúci autori nám ponúkajú, práve takéto, výsledky celoročného snaženia. Predstavujú klasické výtvarné žánre – krajinomaľbu, portrét a sviatočne i figurálnu kompozíciu. Autori sa snažia o dosiahnutie tradičných žánrových foriem. Častým cieľom výtvarníkov je zdokonaľovanie ich remeselného prevedenia, umeleckých vyjadrovacích prostriedkov a konkretizovanie prvkov umeleckej reči. Dosahujú to usilovnou systematickou prácou, podkutou teoretickým vzdelávaním sa. Najširšie zastúpenie má práve krajinomaľba. Lovci zaujímavých scenérií putujú po krajine, zbierajú prírodné námety a následne maľujú to, čo videli, očami a srdcom. Sprostredkujú nám komplexný optický i psychický vnem, ktorý zhmotňujú do kompozičného priestoru. Hľadajú, a aj nachádzajú, svojský originálny rukopis, ktorý je priamou, bezprostrednou výtvarnou rečou. Vyberajú esenciu videného, najvýznamnejšieho a zrozumiteľne zaznamenávajú vzácne chvíle jedinečnosti. Umelci svojimi krajinomaľbami dokumentujú intímny moment chvíle, ktorá má intenzívny náboj neopakovateľnosti.

Svojou tvorbou vytvárajú protiváhu nepokojnému, ba priam nervóznemu okolitému svetu, dianiu, skutočnosti ktorú prežívame všetci. Tento reálny svet stabilizujú a ponúkajú nám harmonický výtvarný výsledok. Odovzdávajú svetu pozitívne posolstvá a svojim umením menia naše životy.

 Mgr. art. Miriam Kasperkevičová

 

Zoznam ocenených autorov AMA 2017

Kategória A (autori vo veku od 15 do 25 rokov):

Dominika Nagyová  - čestné uznanie

Kategória B (autori vo veku od 25 do 60 rokov):

  • Silvia Kobelová - hlavná cena
  • Michal Barta - cena
  • Petra Bartová - cena
  • Vladislav Švec - čestné uznanie
  • Jakub Horn - čestné uznanie

Kategória C (autori vo veku nad 60 rokov):

  • Elena Nedeliaková - cena
  • Helena Struhárová - cena
  • Jozef Krausko - cena
  • Stano Drozd - čestné uznanie

Kategória D (autori vo veku nad 15 rokov so špecifickým výtvarným prejavom):

Kamil Znamenák - cena

 

Vstupné od 7. 12. 2017:  
1 € dospelí
0,50 € žiaci, študenti, ZŤP a seniori
vstup voľný vojnoví veteráni

AMA 2017 Prievidza - plagát


Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. art. Silvia Dolníková; bližšie informácie: 046 / 512 18 12; silvia.dolnikova@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Tootoot.fm

Mjartanovo Sebedražie: Včera bola dievka, dnes je žena

Možnosť zakúpenia vstupenky cez Tootoot

Pripravujeme

02.12.2021 Vitie adventného venca - ZRUŠENÉ 30.11.2021 Učíme sa umeniu 2021: Temnosvit - ZRUŠENÉ

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.