Umelecký prednes a rétorika

„Hlasitá spoveď duše"

Umelecký prednes, čiže recitovanie je jednou z foriem interpretácie umeleckého diela, ktorá má najbližšie k herectvu a dramatickému umeniu. Veď mnohí najlepší herci či moderátori začínali ako recitátori poézie alebo prednášatelia prózy... V súčasnosti je to viac menšinový žáner, za to však náročný na prípravu, koncentráciu i výkon. Umelecký prednes má v regióne horná Nitra veľké zázemie, najmä vďaka vypracovanému systému školských, regionálnych a krajských súťažných kôl, ktorých sa zúčastňujú recitátori všetkých vekových kategórií. Rozvoj však zaznamenáva rétorika a ešte viac, ak je aplikovaná do moderátorskej práce. Keďže je táto profesia pomerne žiadaná, o súťaže v tejto oblasti sa zaujíma čoraz viac talentovaných mladých ľudí.

Podporujeme záujemcov o umelecký prednes (recitátori, moderátori, ľudoví rozprávači).
V spolupráci so Centrom voľného času Spektrum v Prievidzi, Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi, Obecným úradom Chynorany každoročne organizujeme postupové súťaže v umeleckom prednese pre všetky kategórie recitátorov. Ide o všetky žánre - okresné a regionálne kolá a krajskú prehliadku mladých moderátorov a celoslovenskú prehliadku v umeleckom prednese poézie Beniakove Chynorany.

Okrem organizovania súťaží poskytujeme dramaturgickú pomoc pri výbere textov ( knižnica RKC v Prievidzi), odborné konzultácie, následnú prípravu prednesov nielen na súťaže, ale aj na rôzne príležitostné podujatia v škole, obci, kultúrnom zariadení...

 

Najvýznamnejšie podujatia RKC v oblasti umeleckého prednesu a rétoriky:

  • Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany
  • Hviezdoslavov Kubín - IV. - V. kategória (študenti SŠ a dospelí) regionálneho kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
  • Hlbinove Kršteňany - súťaž v umeleckom prednese poézie


Čo je najdôležitejšie na umeleckom prednese?

Vybrať si správnu ukážku. Správny výber, ktorý lahodí vašej duši, vás už potom spoľahlivo povedie pri interpretácii. Publikum je ale vždy náročné - pokiaľ nezaujmete prvými vetami, divákov si nezískate...

 

Kontakt:

Simona Komanek
tel: +421 (0) 46 512 18 12
e-mail: simona.komanek@rkcpd.sk

 

ilustračná fotografia - zdroj: internet

  

Často navštevované

Ponuka na zaradenie do databázy RKC

Registrujte sa tu.

Anketa: ako ste s nami spokojní?

Hlasujte tu.

Pripravujeme

04.4.2020 Medzinárodný deň bez násilia - 4. 4. 2020

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.