Objednávka RKC/2022/052-01

Dátum vyhotovenia:11.8.2022
 

Dodávateľ
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
IČO:35730129
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u vás účasť Ing. Ľudmily Ďuroškovej na online konferencii Kľúčové zmeny v mzdovej učtárni od 1.6., 1.7.2022 a 1.1.2023
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 106,80 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková