Objednávka RKC/2022/048-01

Dátum vyhotovenia:15.7.2022
 

Dodávateľ
Mgr. Ľubomír Macek - LM Slovakia
Priehonská 85/4
972 46 Čereňany
IČO:40178897
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás technicko – organizačné zabezpečenie časti podujatia Letných slávností troch dolín dňa 23.7.2022 v Nitrici
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 350,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková