Objednávka RKC/2022/047-01

Dátum vyhotovenia:14.7.2022
 

Dodávateľ
Hvezdáreň v Partizánskom
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO:34059105
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás lektorské služby v Astronáriu v rámci projektu Leto v galérii dňa 18.7.2022
Názov položky
Služby - lektor
Celková hodnota objednaného plnenia: 100,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková