Objednávka RKC/2022/045-05

Dátum vyhotovenia:04.7.2022
 

Dodávateľ
Mestská umelecká agentúra Partizánske
Dom kultúry, Ul. Makarenkova 214/2
958 01 Partizánske
IČO:42149835
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás stavbu drevených stánkov pre remeselníkov na podujatie Regionálny folklórny festival Partizánske, ktorý sa koná 10.7.2022 v Parku M. R. Štefánika v Partizánskom
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 350,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková