Objednávka RKC/2022/040-08

Dátum vyhotovenia:16.6.2022
 

Dodávateľ
Jozef Staňor - autobusová a nákladná doprava
Hrdinov 227/35
958 03 Malé Uherce
IČO:37363689
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás odvoz účastníkov Hornonitrianskych folklórnych slávností 25.6.2022:

BUS 1 12:00 Zliechov, námestie pri kostole, FSK Strážovanka, 12 – 13:00 PD ul. M. Mišíka
BUS 2 12:10 Čereňany, kult. dom, FSK Hôrky, 20 – 12:40 Sebedražie, kult. dom, FSK Borievka, 10 -
13:00 PD ul. M. Mišíka
BUS 3 12:15 Nitrianske Sučany, kult. dom, FSK Boršina, 13 – 12:30 Diviacka Nová Ves, kult. dom,
FSK Novejsanka, 15 – 12:45 Diviaky nad Nitricou, kult. dom, FSK Bukovec, 16 – 13:15 PD ul. M. Mišíka
Odvoz späť o 21:00
Názov položky
Doprava
Doprava
Doprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 799,68 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková