Objednávka RKC/2022/042-01

Dátum vyhotovenia:21.6.2022
 

Dodávateľ
Emergency Support, o.z.
Pod Juhom 7666
911 01 Trenčín
IČO:51143305
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás služby zdravotníka / 15,00 EUR/hod/ na Hornonitrianske folklórne slávnosti:
Termín: 24.6.2022 13:00 – 21:00 a 25.6.2022 13:00 – 21:00
Názov položky
Služby ostatné
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 270,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková