Objednávka RKC/2022/040-09

Dátum vyhotovenia:16.6.2022
 

Dodávateľ
Vojtech Straňák MICHAELA
Puškinova 1241/51
958 01 Partizánske
IČO:11985992
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás dopravu DFS Fialka Partizánske na Hornonitrianske folklórne slávnosti 24.6.2022 z Partizánskeho do Prievidze a späť
Názov položky
Doprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 187,92 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková