Objednávka RKC/2022/040-01

Dátum vyhotovenia:16.6.2022
 

Dodávateľ
LIPOPRINT
Poľná 53
971 01 Prievidza
IČO:47607963
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás tlač bulletinu na Hornonitrianske folklórne slávnosti, ktoré sa konajú 24.-25.6.2022 v Prievidzi
Názov položky
Služby - tlač mat.
Celková hodnota objednaného plnenia: 792,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková