Objednávka RKC/2022/036-01

Dátum vyhotovenia:03.6.2022
 

Dodávateľ
Robert Halvoň
Bakalárska 4/5
971 01 Prievidza
IČO:41877080
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás ozvučenie Krajskej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby KONTAKT 2022, ktorá sa koná 11.6.2022 na Ihrisku pod farou v Bojniciach
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková