Objednávka RKC/2022/034-02

Dátum vyhotovenia:30.5.2022
 

Dodávateľ
Nové Bojnice
Cintorínska 1699/77
972 01 Bojnice
IČO:52539482
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás prenájom areálu Ihriska pod farou v Bojniciach dňa 11.6.2022 na krajskú postupovú súťaž a prehliadku autorskej populárnej hudby KONTAKT 2022
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 100,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková