Objednávka RKC/2022/031-03

Dátum vyhotovenia:10.5.2022
 

Dodávateľ
MAI, s.r.o.
Poruba 38
972 11 Poruba
IČO:46736212
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás stravu podľa priloženého rozpisu pre účastníkov na 51. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2022, ktorá sa koná v KaSS v Prievidzi v termíne 13. - 14.5.2022
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 6 246,60 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková