Objednávka RKC/2022/034-03

Dátum vyhotovenia:30.5.2022
 

Dodávateľ
Miroslav Hudák
F. Madvu 330/21
971 04 Prievidza
IČO:50764632
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás účasť v porote a lektorstvo na rozborovom seminári na krajskej postupovej súťaži a prehliadke autorskej populárnej hudby KONTAKT 2022, ktorá sa koná 11.6.2022 na Ihrisku pod farou v Bojniciach
Názov položky
Služby - lektor
Celková hodnota objednaného plnenia: 100,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková