Objednávka RKC/2022/029-01

Dátum vyhotovenia:04.5.2022
 

Dodávateľ
Tlačiareň Ofsetka
Snežienkova 52
97101 Prievidza
IČO:33609942
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u vás tlač plagátu a obálky bulletinu na podujatie Mládež spieva
Názov položky
Služby - tlač mat.
Služby - tlač mat.
Celková hodnota objednaného plnenia: 348,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková