Objednávka RKC/2022/025-03

Dátum vyhotovenia:19.4.2022
 

Dodávateľ
Kultúrne centrum Bojnice, prísp. org. mesta
Hurbanovo námestie 19/41
97201 Bojnice
IČO:42024960
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás prenájom priestorov KC Bojnice dňa 23.04.2022 na Krajskú postupovú súťaž a prehliadku ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja Thalia 2022
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 500,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková