Objednávka RKC/2022/023-05

Dátum vyhotovenia:12.4.2022
 

Dodávateľ
Pavol Bereza
Kvetnica 2456/6
058 01 Poprad
IČO:1081489915
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás gitarové vystúpenie na podujatí Kultúra 2021, ktoré sa koná 20.4.2022 v RKC v Prievidzi
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 300,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková