Objednávka RKC/2022/023-03

Dátum vyhotovenia:12.4.2022
 

Dodávateľ
Adriena Bartošová ArtD (Bučková)
Koreničova 3
811 03 Bratislava
IČO:1024982860
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás umelecký program v podaní Štefana Bučka a Adrieny Bartošovej na podujatí Kultúra 2021, ktoré sa koná 20.4.2022 v RKC v Prievidzi
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 700,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková