Objednávka RKC/2022/023-04

Dátum vyhotovenia:21.4.2022
 

Dodávateľ
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava
IČO:00164615
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás účasť Mgr. Húskovej a Mgr. Bartušovej na podujatí Sociálnopsychologický výcvik: Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov rezortu kultúry 19.5.2022 v Národnom osvetovom centre
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 30,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková