Objednávka RKC/2022/024-01

Dátum vyhotovenia:14.4.2022
 

Dodávateľ
LAHODKY - DANIELA
M.Mišíka 402/27
971 01 Prievidza
IČO:48037281
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás občerstvenie pre hostí a ocenených jednotlivcov a zástupcov organizácií na podujatie KULTÚRA 2021, ktoré sa koná 20.04.2022 v RKC v Prievidzi
Názov položky
Služby ostatné
Služby ostatné
Služby ostatné
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 249,48 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková