Objednávka RKC/2022/021-02

Dátum vyhotovenia:05.4.2022
 

Dodávateľ
Obec Tužina
Tužina 1
972 14 Tužina
IČO:00318523
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás prenájom kultúrneho domu dňa 10.04.2022 v čase od 7:00 do 18:00 na Regionálnu súťaž DFS
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 190,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková