Objednávka RKC/2022/019-02

Dátum vyhotovenia:28.3.2022
 

Dodávateľ
ÚĽUV
Obchodná 64
816 11 Bratislava
IČO:00164429
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás knihu Ornament a predmet Oľgy Danglovej ako cenu na podujatie Mjartanovo Sebedražie
Názov položky
materiál
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 39,05 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková