Objednávka RKC/2022/018-03

Dátum vyhotovenia:25.3.2022
 

Dodávateľ
Tlačiareň Ofsetka
Snežienkova 52
97101 Prievidza
IČO:33609942
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás zhotovenie obalov z ražného plátna na podujatie KULTÚRA 2021
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 528,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková