Objednávka RKC/2022/016-01

Dátum vyhotovenia:17.3.2022
 

Dodávateľ
Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
Akademická 327/2
96901 Banská Štiavnica
IČO:51280027
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás konzultácie koncepcie, propozícií súťaže a návrh programu Divadelnej jari Jána Roháča
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 300,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková