Objednávka RKC/2022/008-03

Dátum vyhotovenia:07.2.2022
 

Dodávateľ
Matúš Lackovič - Lac - audio
A. Bernoláka 304/4
971 01 Prievidza
IČO:44391188
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás opravu zvukovej a zobrazovacej techniky
Názov položky
Služby ostatné
Služby ostatné
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 216,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková