Objednávka RKC/2022/007-02

Dátum vyhotovenia:01.2.2022
 

Dodávateľ
Kováčik s.r.o
956 32 Livina
IČO:34108629
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovú skúšku hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc
Názov položky
Služby ostatné
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 281,28 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková