Objednávka RKC/2022/006-02

Dátum vyhotovenia:27.1.2022
 

Dodávateľ
Matica slovenská Martin
P. Mudroňa 1
03652 Martin
IČO:00179027
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás predplatné časopisu Slovenské pohľady na rok 2022
Názov položky
Predplatné periodík
Celková hodnota objednaného plnenia: 17,60 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková